Algemene voorwaarden

In overeenstemming met de rapportageverplichtingen van artikel 10 dela Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u de volgende gegevens:

De eigenaar van deze website is gevestigd in 6 lokale C / Meden, Local 4 08023-Barcelona op voorwaarde dat de. 1ºBuzón Contact: info@mudanzasinternacionales.eu

2. Verantwoordelijk voor geautomatiseerde bestanden afkomstig van deze website, MOVERS-E wil bezoekers en gebruikers van haar website haar beleid van bescherming en behandeling van persoonsgegevens houder, die van toepassing zijn indien de hoogte gebruikers besluiten om het even welke vorm info@mudanzasinternacionales.eu waar persoonlijke gegevens worden verzameld, onder te vullen zoals aangegeven in de privacy policy van toepassing is op elke specifieke vorm. In ieder geval, MOVERS-E garandeert ten allen tijde de volledige en volledige naleving van de verplichtingen uit hoofde van de Wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, evenals die door Koninklijk Besluit 994/1999 bij de verordening inzake veiligheidsmaatregelen en andere regelingen ontwikkeling wordt goedgekeurd.

3. De persoonlijke gegevens die worden geleverd door de gebruikers of bezoekers van de website zal in een geautomatiseerd bestand opgenomen worden beheerd MOVERS-E in om de toegang tot de inhoud aangeboden via de website te vergemakkelijken; bieden, te beheren, te beheren, uitbreiden en verbeteren van de diensten en / of inhoud aangeboden op de pagina; deze diensten aan de voorkeuren aan te passen en smaakt delos gebruikers; de studie van het gebruik van diensten door gebruikers en bezoekers; incident management en onderhoud van de website; evenals reclame en commerciële prospectie voor de producten en diensten MOVERS-E

4. MOVERS-E zal de gebruikers en bezoekers te informeren naar de pagina van de verplichting of ieder van de persoonsgegevens niet te verstrekken, zoals gevraagd in de registratieformulieren en toegang tot diensten en / of inhoud aangeboden op de website. De mededeling gedaan in de verzameling van visuele signalen zoals zwevende vensters, een sterretje of de gevraagde data of analoog aan de bovengenoemde media symbolen. In ieder geval, de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken, waardoor onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot onvoldoende, inefficiënt, gebrekkige uitvoering of niet-levering van diensten en / of de inhoud aangeboden aan gebruikers en bezoekers.

5. MOVERS-E prompt de gebruikers en bezoekers van de website uitdrukkelijke toestemming op elke vorm die compleet voor de overdracht van persoonsgegevens aan de entiteiten die tot MOVERS-E voor het verzenden van informatie en reclame te vergemakkelijken. De bezoeker en / of gebruiker kan bezwaar maken tegen deze overdracht, zowel de vorm in eerste instantie worden ingevuld, zoals op enig tijdstip daarna, het verzenden, in het laatste geval, uw aanvraag mail contact: info@mudanzasinternacionales.eu

6. MOVERS-E kan dit privacybeleid te wijzigen op basis van wettelijke eisen en regelgeving of met het oog op het beleid om de instructies van het Spaanse bureau voor gegevensbescherming aan te passen, zodat gebruikers die regelmatig te bezoeken wordt geadviseerd .

7. MOVER-E is zich volledig bewust van het gebruik en de behandeling die moet worden gegeven aan de persoonlijke gegevens die nodig kunnen zijn, of dat kan worden verkregen delos gebruikers op hun websites met het oog op het beheer van de aangeboden diensten of doorverwijzing commerciële communicatie producten of diensten die van belang kunnen zijn. De gebruiker stemt ermee in dat de registratie op deze website, de eventuele overdracht van gegevens aan adverteerders en direct marketing, voor het verzenden van commerciële communicatie die van belang zijn via e-mail. Op dezelfde manier, indien nodig, uw gegevens kunnen worden overgedragen aan partnerbedrijven om alle informatie die nodig is te bieden.

8. MOVERS-E neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen en te voorkomen dat de wijziging, verlies of ongeautoriseerde toegang, gezien de stand van de techniek in overeenstemming met de bepalingen bij de verordening inzake veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens bij Koninklijk besluit 994/1999 van 11 juli goedgekeurd.

9. Gebruikers zullen reageren, in ieder geval, de juistheid van de verstrekte informatie en zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar MOVERS-E eventuele wijzigingen in hen zijn gemaakt, MOVERS-E zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband via de mail contact: info@mudanzasinternacionales.eu

10. Gebruikers hebben en kunnen recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet uit te oefenen door middel van schriftelijke vleugels adressen vermeld in elk geval of aan het adres: info@mudanzasinternacionales.eu

11. E-MIGRANTEN geen ongevraagde berichten te verzenden of eerder ingestemd noch zal ketens van ongevraagde elektronische berichten of eerder toestemming te sturen. MOVERS-E informeert gebruikers die zich kan verzetten tegen het versturen van commerciële boodschappen door de instructies in elk geval wel schriftelijk mail contact: info@mudanzasinternacionales.eu

12. Met betrekking tot persoonsgegevens die jonger dan 18 jaar, zal MOVERS-E nooit gebruik van deze gegevens voor doeleinden die niet geschikt zijn voor de leeftijd van het kind, maar zal dat doen in overeenstemming met de leeftijd, kennis en volwassenheid van deze doelstelling, en nooit gegevens verzamelen met betrekking tot of in verband met de economische situatie of de privacy van de familieleden. MOVERS-E krijgen ouders of verzorgers de mogelijkheid dat zij hun recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet gegevens van hun kinderen of afdelingen kunnen uitoefenen en kinderen aan te moedigen om te overleggen met hen voor het verstrekken van gegevens. In het geval van kinderen onder de 14 jaar moeten een MOVERS-E schriftelijke toestemming te voorzien van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers toestemming, toestemming voor de verwerking van gegevens.

Het bedrijf dat de website (www.mudanzasinternacionales.eu) eigenaar is van MOVERS-E.

MOVERS-E copyright © 2011 – 2017 Alle rechten voorbehouden